Katarzyna Tomoń

Kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Lista Kukiz'15 pozycja nr 1 okręg 6

TUTAJ JEST MÓJ RODZINNY DOM I MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

Urodziłam się w Nowym Sączu w latach 80. Dzieciństwo spędziłam na osiedlu Millenium z dzieciakami na trzepaku i na ławce pod blokiem. W wakacje chodziliśmy razem nad Kamienicę wyposażeni w wodę z sokiem i ciepłe bułki od Hojdysa, często staliśmy w kolejkach po cukier na „Słoneczku” a najlepsze zeszyty i przybory do szkoły można było dostać „na Pekinie”.

Przygodę z edukacją rozpoczęłam w Miejskim Przedszkolu nr 14, które aktualnie nosi nazwę im Marii Montessori. Z przedszkola przeszłam do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu, gdzie ze względu na wyż demograficzny zajęcia trwały do 17.30.

Dalej było II Liceum Ogólnokształcące i profil matematyczno – fizyczny, a naszym wychowawcą był fantastyczny polonista Leszek Bolanowski. Jak duża część sądeckiej młodzieży z ogólniaka trafiłam na krakowską uczelnię. Absolwentka Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Wydział: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z tytułem magistra inżyniera Zarządzania i Marketingu, studnia dzienne – taka jest moja edukacyjna specjalizacja. Po studiach wróciłam do Nowego Sącza, podczas gdy większość moich kolegów z liceum, szukała pracy w dużych miastach i zagranicznych korporacjach lub wyjeżdżała za granicę.

PRYWATNIE

Wspólnie z mężem wychowujemy trójkę dzieci: 14 letniego Filipa, 9 letną Julię uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz 3,5 letniego Kacperka przedszkolaka w Jezuickim Centrum Edukacji „Carrisimus”

Cechuje mnie:

pracowitość, konsekwencja i odpowiedzialność, umiejętność planowania i organizacji pracy i czasu, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole łatwość nawiązywania kontaktów, chęć uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, zdolność do wprowadzania zmian w organizacji, co poparte jest moim doświadczeniem zawodowym

ZAWODOWO

Miejscem mojej pierwszej pracy był Urząd Miasta i Wydział Rozwoju Miasta i Rynku Pracy. Spotkałam tam młode osoby bardzo zaangażowane w tworzenie dobrych warunków dla promocji miasta, dla tworzenia miejsc pracy i rozwoju miasta.

Aktualnie od 15 lat pracuję w firmie FAKRO, początkowo jako Asystentka Prezesa ds. zarządzania a aktualnie jako Z-ca Dyrektora Biura Zarządu i Kierownik Działu Rozwoju Organizacji. Celem mojej pracy jest ciągłe doskonalenie, usprawnianie organizacji tak aby firma była skuteczna i z sukcesem rozwijała się w globalnej konkurencji.

 

Równocześnie jestem Prezesem Zarządu spółki Pro-Regio sp.z o.o. operatora Sądeckich Bonów Zakupowych oraz producenta regionalnych zestawów prezentowych. Misją firmy jest realizowanie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi regionu.

 

KONTAKT

KATARZYNA TOMOŃ

email
kontakt@katarzynatomon.pl