WSPÓLNIE DLA NASZEGO REGIONU

SĄDECCZYZNA MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

Dostrzegam wielki potencjał gospodarczy regionu, sądeckie specjalności oraz przedsiębiorcze i aktywne postawy Sądeczan które są solą tej ziemi i podstawą do tworzenia dobrobytu. Kluczowa jednak jest współpraca. Potrafimy ze sobą współpracować – potrzebna jest tylko wiedza na temat mechanizmów „skąd się biorą pieniądze”, dobrzy liderzy i  inicjatywa, wokół której będziemy mogli się jednoczyć.

 

Celem naszego działania jest eliminacja barier dla rozwoju Sądecczyzny i wzrostu wynagrodzeń w regionie. Aby tutaj żyło się lepiej, wygodnie i dostatnio!

 

 

Jestem osobą zaangażowaną społecznie głównie lokalnie. Zależy mi na sprawach i rozwoju regionu w którym mieszkam.

 

Moim największym osiągnięciem są Sądeckie Bony Zakupowe”. Jestem jednym z głównych pomysłodawców i organizatorów tego ważnego dla rozwoju gospodarczego Sądecczyzny projektu.

 

Bony można realizować jedynie na lokalnym rynku tj. w sądeckich sklepach/firmach usługowych. W ten sposób przyczyniamy się do tego, że wypracowany w regionie kapitał pozostaje na lokalnym rynku i spowoduje tworzenie tutaj nowych miejsc pracy oraz podnoszenie wynagrodzeń w naszym regionie.

 

W projekt ten zaangażowały się wszystkie podmioty: władze samorządowe, organizacje społeczne, media, no i oczywiście kluczowa dla projektu grupa sądeckich przedsiębiorstw usługowych i handlowych: Sądecka Izba Gospodarcza, Kongregacja Kupiecka oraz Samorząd Gospodarczy Małopolska, Miasto Nowy Sącz, Starostwo.

 

Pokazaliśmy, że wspólnie możemy działać w słusznej sprawie, możemy stawić czoła zagranicznym wielkopowierzchniowym centrom handlowym zagrażającym naszym sądeckim sklepom. Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej,  Sieć Społem, Hala Gorzkowska, sklepy Szubryt, ABC Józefa i Sylwestra Pyzik, Rafa i wiele innych - są nasze – blisko sądeckich dostawców, dają trwałe miejsca pracy, płacą podatki do budżetu miasta.

 

Kolejnym działaniem ważnym dla naszego regionu są Regionalne zestawy prezentowe złożone  głównie z produktów lokalnych podmiotów. Oferujemy i  promujemy lokalne produkty bo dzięki temu będą powstawały kolejne lepiej płatne miejsca pracy.

 

Czy wiecie, jakie mamy sądeckie specjalności? Potrafisz wymienić 5 sądeckich firm? Jakie miejsca, produkty poleciłbyś turyście, który odwiedza nasz region? Takie pytania stawialiśmy sądeckiej młodzieży w ramach projektu „Sądecka Specjalność Celem projektu było zbudowanie świadomości gospodarczej i wyzwolenie dumy z bycia Sądeczaninem.

Mamy w Sączu ważnych przedsiębiorców. Jeśli chcemy się bogacić, uczmy się od nich jak się rozwija firmy i zarabia pieniądze. Dlatego też jestem współautorem książki Sekrety Dobrego Biznesu, w której zawarte są wywiady z lokalnymi przedsiębiorcami na temat ich drogi do sukcesu tj Andrzejem Wiśniowskim, Zbigniewem Szubrytem, Januszem Kasztelewiczem czy Zbigniewem Konieczkiem.

Ważnym dla Sądecczyzny projektem, którego jestem współorganizatorem  są Gospodarcze Lokomotywy Sądecczyzny, czyli ranking 100 największych firm w regionie oraz dyskusje na temat, jaki to ma wpływ na nasz dobrobyt. Projekt Gospodarczych Lokomotyw Sądecczyzny organizowany jest od 5 lat. W roku 2013 oraz 2016 odbyły się uroczyste gale z udziałem przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz lok lanych oraz organizacji branżowych i gospodarczych.

Wspólnie ze Stowarzyszaniem Sursum Corda przeprowadziliśmy projekt „Kilometry Dobra”, dzięki któremu pozyskaliśmy 70 tys zł  na dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin ubogich.

Aktywnie angażuję się w projekt Run for a smile jako sponsor i uczestnik tego międzynarodowego wydarzenia organizowanego przez WSB-NLU.

Od pierwszej edycji jestem uczestnikiem programu Włącz myślenie – postaw na przedsiębiorczość organizowanym przez Władze Miasta Nowego Sącza w partnerstwie ze Starostwem Nowosądeckim.

 

Społecznie w skali kraju jestem członkiem Komitetu ds. wpierania wizerunku polskiego przedsiębiorcy powołanego przez Krajową Izbę Gospodarczą

Dlatego od dawna działając dla dobra Nowego Sącza i Małopolski, postanowiłam przenieść swoje działania na płaszczyznę samorządową. Dlatego kandyduję.

Teraz przyszedł czas na pracę dla Nowego Sącza i regionu w ramach samorządu, dlatego startuję do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

KONTAKT

KATARZYNA TOMOŃ

email
kontakt@katarzynatomon.pl